موسیقی اسم ستيزه گر انیمیشن Peter Rabbit – پیتر خرگوشه اثری كره زمين Dominic Lewis، توسط كورس کیفیت ۳۲۰ – ۱۲۸ و ۱۹ قطعه جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸ منتشر شد. پیتر خرگوشه یک انیمیشن جلاجل ژانر ماجراجویی، کمدی به مقصد کارگردانی ویل گلوک باریک که جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸ منتشر شد. سرگذشت این فیلم ثمار ازاصل رمانی به مقصد همین غيرماذون كره زمين بیترکس پاتر نوشته شده‌باریک. كره زمين صداپیشگان آن می‌توان به مقصد دیسی ریدلی، الیزابت دبیکی، سیا، مارگو رابی و جیمز کوردن و كره زمين بازیگران واقعی انیمیشن می‌توان به مقصد برنج فروش بیرن، دامنل گلیسون و سام نیل اشاعت انجام بده. این انیمیشن جلاجل تاریخ ۱۹ كولاك ۱۳۹۶ اکران شود.

سرگذشت فیلم روایتگر تاچند دوشان و یک سری حیوانات افزونتر باریک که جلاجل آبادی کوچکی کنار شهر لندن زندگی می‌کنند. جلاجل این آبادی چندین ویلا هم توسط بشقاب‌ها ساخته شده و چندی كره زمين ايشان توسط کشاورزی گذران حيات تازه يافتن می‌کنند. یکی كره زمين صاحبان این ویلا که كره زمين داوري كردن ویلای مهتر و باصفایی هم دارد پیرمردیست که توسط ورود این حیوانات به مقصد كرته‌اش مشکل دارد و همواره توسط این دوشان ها كله دار كلنجار دارد. سرگذشت پیترخرگوشه اقتباس شده كره زمين هیچ كره زمين ۲۳ جماع کتاب شهرك نشين این شخصیت نیست و یک سرگذشت مدرن‌  باریک.

موسیقی اسم ستيزه گر انیمیشن Peter Rabbit اثری كره زمين Dominic Lewis

Peter Rabbit Orginal Soundtrack 320-128Kbps

موسیقی-متن-انیمیشن-peter-rabbit-ost

information

Album: Peter Rabbit
Composer: Dominic Lewis
Style: Rating
Date: 2018
Nation: USA
Audio codec: MP3
High quality: 320 kbs
Playtime: 30:30
1. Rascal Insurgent Rabbit (1:53)
2. The Story of Peter Rabbit (1:33)
three. Mr. McGregor’s Backyard (1:41)
four. The Jacket (1:25)
5. Bunnies on Broomsticks (1:17)
6. Dressing on the Aspect (zero:57)
7. Backyard Video games (1:51)
eight. Benji Rescue (1:40)
9. Moist Hare (zero:57)
10. Scuffling Scuttlebutts (1:31)
11. Rabicide (1:09)
12. Arms Up (2:07)
13. Dies EARea (1:51)
14. Wistful Windemere (1:25)
15. Sawrey (1:36)
16. Mission Impawsible (three:09)
17. Bea (1:05)
18. Hawkshead (1:49)
19. 1902 (1:32)

رزرو مکان تبلیغاتی

اینجا مقام تبلیغات شماست. در عوض رزرو، لطفا توسط ایمیل downloadha.assist@gmail.com جلاجل تباني باشید.