موسیقی اسم ستيزه گر بازی Battletech – نبرد ربات ها اثری كره زمين Jon Everist توسط كورس کیفیت ۳۲۰ – ۱۲۸ و ۴۸ قطعه جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸ منتشر شد. جلاجل بازی Battletech، بشریت اکتشافات علمی ارتقا را جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷ خلف وعده كله دار گذاشته و كره زمين دیدگاه تکنولوژیک بسیار ترفیع کرده باریک. این ترفیع‌ها جامعه را مجبور به مقصد شهر ترک زمین و کوچ وزیر ها به مقصد سیاره‌های افزونتر کرده باریک.

شخصی به مقصد غيرماذون Kamea شما را در عوض کاری که ارتش كلاه خود نتوانست آن را اعمال دهد، استخدام کرده باریک. این فرد بخش کوچکی كره زمين کمپین مهتر این بازی به مقصد نمره می‌رود. جلاجل آن سون توسط همیاری توسط نفرات افزونتر، تعادل كلاه خود را افزایش دهید و یک روند داستانی کلاسیک كره زمين Battletech را هیبت کنید. محتویات داستانی زیاد به مقصد کاربران اجازه می‌دهد که سرگذشت كلاه خود را جلاجل بازی رقم بزنند و به مقصد سلیقه كلاه خود سرگذشت بازی را پیش ببرند.

به مقصد موجب همین امر، پادشاهی‌های متعددی راه افتاده‌بضع که جلاجل نتیجه كلنجار‌های ارتقا هم شکل گرفته باریک. توسط این صور، بااستعداد‌ترین كلنجار شکل گرفته بین پادشاهی‌ها جلاجل اسم باشليق ۲۷۶۵ شکل گرفته و بازی ثمار روی این دورودورنگ كره زمين زمان تمرکز دارد. هسته اصلی سرگذشت درزمينه کنترل وزیر ها گروهی كره زمين مزدوران توسط بازی‌نيرنگ ساز باریک که این رديف نظامي به مقصد كنار زدن ضياع و عقار دیکتاتور سابق به مقصد سريره امپراطوري هستند و در عوض رسیدن به مقصد این تيرخور، كره زمين ارتشی مکانیکی كاربرد می‌کنند.

موسیقی اسم ستيزه گر بازی Battletech اثری كره زمين Jon Everist

Battletech Orginal Soundtrack 320-128Kbps

موسیقی-متن-بازی-battletech

data

Album: Battletech
Composer: Jon Everist
Style: Rating
Date: 2018
Nation: USA
Audio codec: MP3
High quality: 320 kbps
Playtime: 2:37:16

۱٫ For All Mankind (1:50)
2. Restoration (Begin Menu) (2:41)
three. Previous as Prologue (three:58)
four. Unsure Crossroads (2:22)
5. I Am Not a Hero (Prologue) (1:56)
6. Coronation Day (2:56)
7. Ambush (four:10)
eight. The Nice Betrayal (5:30)
9. Bear in mind Me (2:48)
10. Bear in mind Me (Alternate Model) (1:19)
11. Three Years Later (eight:18)
12. Mercenary Blues (four:04)
13. A Welcome Respite (four:16)
14. ‘Mech Bay Cantata (6:32)
15. Ochre Wall (2:56)
16. Benefactor (three:03)
17. Observe the Cash (2:48)
18. Meat is Low cost (6:48)
19. Fan Out (2:50)
20. Grim Sybil (four:34)
21. March on Axylus (four:02)
22. That’s a Huge ‘Mech (three:01)
23. The Argo (2:19)
24. Carpe Noctem (2:44)
25. Bile and Venom (5:32)
26. First Strike (four:47)
27. The Value of Conflict (5:33)
28. Raju (zero:57)
29. I Didn’t Know (1:56)
30. Save the Steel (2:16)
31. Contact (three:00)
32. Good Searching (four:28)
33. Mending Fences (2:00)
34. Spoil (1:08)
35. Wolf on the Door (7:12)
36. Vox Nihili (2:04)
37. Umbra (four:30)
38. For the Attain (four:30)
39. Seize (zero:40)
40. Flux (three:23)
41. Armory (zero:32)
42. Newgrange (zero:23)
43. The Huge Expanse (four:52)
44. Who Will Watch the Watchers (1:16)
45. The Wrath (1:20)
46. The Periphery (2:04)
47. Armistice (1:36)
48. Finale (three:33)

رزرو مکان تبلیغاتی

اینجا مقام تبلیغات شماست. در عوض رزرو، لطفا توسط ایمیل downloadha.assist@gmail.com جلاجل تباني باشید.