موسیقی اسم ستيزه گر بازی Detroit Grow to be Human اثری كره زمين Varied Artists، توسط كورس کیفیت ۳۲۰ – ۱۲۸ و ۱۰۵ قطعه جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸ منتشر شد. سرگذشت بازی جلاجل آینده‌ای نزدیک (قريب بیست اسم باشليق پس ازآن یعنی اسم باشليق ۲۰۳۸ میلادی) رقم خواهد خورد. جلاجل روزگاری که صور پرپشت اندرویدها جلاجل میان مردم زندگی را متبدل ساخته باریک (که این امر توسط بیکاری و نارضایتی ارتقا كره زمين مردم نیز معاشر باریک). کمپانی  Cyberlife که تولیدکننده این اندرویدها به مقصد شمار می‌آید، آن‌ها را در عوض صف آرايي كردن مختلف كره زمين يكباره کار جلاجل ارج داشتن، کارگاه‌ها ، آموزش کودکان ،کمک به مقصد پلیس، نظافت و برقراری ایمنی شهر می‌سازد. Elijah Kamski موسس این کمپانی، باوري دارد که اندرویدها می‌توانند نیازها و کمبودهای ما را جلاجل جمعناتمام زمینه‌ها منتفي سازند.

به مقصد خاطره ها روال بسیار طبیعی این اندرویدها، بشقاب‌ها حسی به مقصد آن‌ها دارند که گوئيا شبیه فرزندشان هستند، پوشيدگي خير كره زمين نگاه خشم آلود احساسی، بلکه بشقاب‌ها آن‌ها را به مقصد ابن خواندگی پذیرفته‌بضع مادام وظایفشان را همسايگي یک برده اعمال دهند و هیچگاه اعتراف كننده نشوند و اعتراضی هم نکنند. می‌توان گفت بازی دیوید کیج به مقصد آن لفظ هم تخیلی نیست، بلکه او دقیقا دستگاه بافندگي روی چیزی گذاشته که هم آرزوی بشقاب‌هاست و هم هراس بشقاب‌ها؛‌ حسی مخلوط و ترکیب شده که دیوید کیج امیدوار باریک بتواند آن را جلاجل بازی Detroit به مقصد همه داغ جا دهد. بازی Detroit Grow to be Human جلاجل تاریخ چهارم خرداد ماه (بیست و پنجم ماه می ۲۰۱۸) به مقصد لفظ انحصاری در عوض کنسول پلی استیشن ۴ منتشر شد.

موسیقی اسم ستيزه گر بازی Detroit Grow to be Human اثری كره زمين Varied Artists

Detroit Grow to be Human Orginal Soundtrack 320-128Kbps

موسیقی-متن-بازی-detroit-become-human

information

Albmu: Detroit Grow to be Human
Composer: VA
Style: Rating
Date: 2018
Nation: USA
Audio codec: MP3
High quality: 320 kbs
Playtime: 5:28:29

CD1 Connor
01. Hostage (2:52)
02. Your Selection (four:20)
03. Connor and Hank (2:18)
04. The Interrogation (Three:11)
05. Deviant (four:24)
06. Investigation (2:09)
07. Now (2:20)
08. As I See Them (1:25)
09. Analysing (1:11)
10. The Nest (1:49)
11. They All Look the Similar (Three:40)
12. Eden Membership (Three:48)
13. One By One (four:09)
14. The Backyard (2:43)
15. Kamski (7:42)
16. I Belief You (1:32)
17. Crossroads (1:52)
18. What’s Your Mission (1:09)
19. Meet Markus (1:25)
20. Will You Belief Me (2:04)
21. Wake Up (2:11)
22. Connor Most important Theme (eight:54)

CD2 Kara
01. Not Only a Machine (zero:54)
02. Maintain Turning (2:00)
03. Little One (Three:09)
04. Darkish Evening (5:12)
05. Tune of the Misplaced Woman (Three:07)
06. Kara Most important Theme (6:54)
07. Misplaced (1:36)
08. Run with Me (2:42)
09. I Am Kara (Three:37)
10. Zlatko (2:43)
11. Confrontation (2:49)
12. Within the chilly (four:28)
13. And Then Time Stops (zero:55)
14. What Is a Mom (four:05)
15. Carousel (zero:54)
16. Buzzkill (Three:39)
17. All This Will Cross (1:46)
18. By Firelight (Three:00)
19. What Gentle Breaks (1:57)
20. Fly On Foot (Three:32)
21. Breathe In (four:26)
22. No Man Has Borders (Three:14)
23. By the River (2:20)

CD3 Markus
01. Epilogue (1:11)
02. Markus Most important Theme (Three:01)
03. Father and Son (zero:52)
04. One thing You’ve By no means Seen Earlier than (Three:13)
05. Time to Resolve (1:28)
06. The Junkyard (1:11)
07. I Am Markus (1:48)
08. Misplaced (1:19)
09. Discover Jericho (2:06)
10. We Can’t Save Everybody (1:15)
11. A False Freedom (1:41)
12. Handled Like Slaves (zero:54)
13. Time to Take Motion (5:32)
14. Markus’ Speech (1:45)
15. Can We Nonetheless Belief Our Machines (1:58)
16. CyberLife (1:54)
17. It’s Time We Ship a Message (2:14)
18. We Are Individuals (5:46)
19. It’s As much as You to Resolve (1:12)
20. A Large Mistake (1:16)
21. The Revolution Is Beginning (7:19)
22. Not Human (1:39)
23. We Are Not Afraid (four:09)
24. I Can’t Let My Individuals Die (Three:32)
25. End the Barricade (1:29)
26. The Horrors of Warfare (2:54)
27. This Is the Finish (Three:18)

CD4 Detroit’s Artists
01. Increase Goes the Music Field (Three:10)
02. Straight and Slim (four:50)
03. Seven Moons (Three:49)
04. I’d Quite Be Alone (6:09)
05. C Blues (2:11)
06. Excellent Day (four:23)
07. Set Me Free (Three:34)
08. Can’t Go away (four:02)
09. Electrical Evening (four:12)
10. Johnny Lawless (Three:06)
11. Midnight Cry (Three:53)
12. Go To Hell (2:18)
13. Voices In My Head (Three:49)
14. Station (Three:25)

CD5 OST
01. Kara Most important Theme (6:54)
02. Connor Most important Theme (eight:53)
03. Markus Most important Theme (Three:04)
04. Little One (Three:08)
05. Hostage (2:50)
06. One thing You’ve By no means Seen Earlier than (Three:14)
07. Darkish Evening (5:13)
08. Deviant (four:24)
09. I Am Markus (1:48)
10. What’s Your Mission (1:09)
11. Fly On Foot (Three:33)
12. I Can’t Let My Individuals Die (Three:32)
13. Increase Goes the Music Field (Three:10)
14. I’d Quite Be Alone (6:12)
15. C Blues (2:10)
16. Excellent Day (four:23)
17. Johnny Lawless (Three:06)
18. Midnight Cry (Three:53)
19. Station (Three:25)

رزرو مکان تبلیغاتی

اینجا مقام تبلیغات شماست. در عوض رزرو، لطفا توسط ایمیل downloadha.assist@gmail.com جلاجل تباني باشید.