موسیقی اسم ستيزه گر بازی Farpoint اثری كره زمين Stephen Cox، توسط كورس کیفیت ۳۲۰ – ۱۲۸ و ۱۷ قطعه جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷ منتشر شد. بازی Farpoint، یک بازی واقعیت مجازی ماجراجویی، فضایی، دلنگراني آور باریک که سرگذشت آن جلاجل یک سیاره بیگانه و نخاله رخ می‌دهد. شما ماموریت دارید برخودهموار كردن دانشمندانی را که مشغول بررسی ناهنجاری جلاجل نزدیکی مشتری بوده‌بضع، به مقصد كاشانه بازگردانید. همین ناهنجاری باعث صفه سفینه شما جلاجل دنیایی ناشناخته انجام خواهد شد. سرگذشت بازی جلاجل دنیایی پيرامون و بیگانه رخ می‌دهد و شما كره زمين طریق یک ناهنجاری جلاجل نزدیکی سیاره مشتری به مقصد آن نقل مكان شده‌اید و اکنون چندین اسم باشليق نوری كره زمين كاشانه فاضله دارید. شما باید بقایای ایستگاه فضایی به مقصد غيرماذون The Pilgrim را پیدا کنید که ممکن باریک مهجور راه نجات شما باشد.

موسیقی اسم ستيزه گر بازی Farpoint اثری كره زمين Stephen Cox

Farpoint Orginal Soundtrack 320-128Kbps

data

Album: Farpoint
Composer: Stephen Cox
Style: Rating
Date: 2017
Audio codec: MP3
High quality: 320 kbs
Playtime: 45:07
01. Farpoint
02. Anomaly
03. Separation
04. Calculations
05. Approaching Hazard
06. Details
07. Remnants
08. No Finish in Sight
09. Descent
10. Escalation
11. Acceptance
12. Survival Intuition
13. Enter the Machine
14. Garrison
15. New Life
16. Flight
17. Into the Gentle

رزرو مکان تبلیغاتی

اینجا مقام تبلیغات شماست. تعدادی رزرو، لطفا توسط ایمیل downloadha.assist@gmail.com جلاجل تباني باشید.


‘); })(doc);’); d.write(‘