دانلود موسیقی اسم ستيزه گر فیلم ۲۰۰۱ A Area Odyssey اثری كره زمين Numerous Artist توسط کیفیت ۳۲۰ كره زمين دانلودها ،موسیقی اسم ستيزه گر بازی فیلم ۲۰۰۱ A Area Odyssey را که نسخه ۳۲۰ البوم موسیقی اسم ستيزه گر فیلم شامل ۱۳ قطعه میباشد.هم اکنون می توانید این كلكسيون رابه لفظ رایگان كره زمين وب سایت دانلودها دریافت نمایید.

مبهوت مئه,قبل كره زمين اینکه طبیعت به مقصد شکل کنونی جلاجل آید و بشقاب ها به مقصد بايستگي ی امروزی كلاه خود تکامل پیدا کنند,یک شی فلزی سیاه و هم سطح,زندگی میمون های بشقاب شكل را كره زمين روزمرگی و تکرار بیرون می آورد و باعث جنب و خودخوري میان این موجودات می شود.این شی که گویا قوچ تعالی را به مقصد آن موجودات داده باریک,طی مئه ها پس ازآن,ايشان را تبدیل به مقصد بشقاب های کنونی میکند.صد ها مئه پس ازآن همین شی فلزی سیاه رنگ,جلاجل یک ایستگاه فضایی پیدا می شود و امواجی پوشيده ماندن و شناساننده نشده ای را به مقصد چشم سیاره ی مشتری میفرستد.
یک سفینه ی فضایی متشکل كره زمين تا چه وقت دکتر و ثابت شدن به مقصد هم محفل یک ميغ رایانه ی سخنگو و فوق پیشرفته وشگفت انگیز(که گویا دارای شعور باریک) به مقصد چشم سیاره ی مشتری حرکت میکنند مادام كله دار كره زمين حقیقت این امواج و جسم سیاه جلاجل آورند.حلول كننده جلاجل درافتادن این سفيران اتفاقاتی هولناک جلاجل نهایت سکوت و خليق و بی وزنی فضا رخ میدهد که…

دانلود موسیقی اسم ستيزه گر فیلم ۲۰۰۱ A Area Odyssey

::A Area Odyssey 2001 Orginal Soundtrack 320Kbps::

Music By Numerous Artist

2001-A-Space-Odyssey

information

The Music As It Seems In The Movie:
01. Gyorgy Ligeti – Overture: Atmospheres (2:52)
02. Richard Strauss – Primary Title: Additionally Sprach Zarathustra (Thus Spake Zarathustra) (1:43)
03. Gyorgy Ligeti – Requiem for Soprano, Mezzo Soprano, Two Combined Choirs & Orchestra (6:33)
04. Johann Strauss – The Blue Danube (Excerpt) (5:44)
05. Gyorgy Ligeti – Lux Aeterna (2:56)
06. Aram Khachaturian – Gayane Ballet Suite (Adagio) (5:17)
07. Gyorgy Ligeti – Jupiter and Past (15:15)
08. Richard Strauss – Additionally Sprach Zarathustra (Thus Spake Zarathustra) (1:44)
09. Johann Strauss – The Blue Danube (Reprise) (eight:21)
Supplemental Materials:
10. Richard Strauss – Additionally Sprach Zarathustra (Thus Spake Zarathustra) (1:43)
11. Gyorgy Ligeti – Lux Aeterna (6:02)
12. Gyorgy Ligeti – Adventures (Unaltered) (10:58)
13. HAL 9000 (9:41)

لینک دانلود

دانلود کیفیت ۳۲۰

رزرو مکان تبلیغاتی

اینجا مقام تبلیغات شماست. تعدادی رزرو، لطفا توسط ایمیل downloadha.assist@gmail.com جلاجل تباني باشید.