جلاجل این ویدیو آموزشی Lynda Illustration Compositing Methods توسط یادگیری سرف های کامپوزیت های دیجیتالی، شما می توایند تشكيل پذیری بیشتری به مقصد پروژه های تصویر سازی كلاه خود اضافه کنید و کل مطرود گشتن ها یا بخشی كره زمين ايشان را به مقصد یک تصویر تکی و دايگي ویرایش تبدیل نمایید. معلمي این دورودورنگ آموزشی، آقای Daniel Lieske می باشد که جلاجل این دورودورنگ به مقصد شما اثر داغ خواهد داد که به چه نحو کامپوزیت درست کرده و نتایج خارق عادت ای را جلاجل پروژه های نهایی كلاه خود بدست بیاورید.

او نحوه ی ترکیب وزیر ها چندین کامپوننت مختلف توسط یکدیگر را اثر داغ می دهد و توسط عناصر مختلفی نظیر لایه ها، آبجکت ها، پشت بام زمینه ها، فروغ لمعان، رنگ، و انعکاس کار می کند. این دورودورنگ كره زمين تکنیک های تصویرگری قدیمی فراتر می رود مادام به مقصد شما کمک کند که پروسه خلاقیت كلاه خود را گشايش دهید و حتی کارهایی مثل رندر افکت های فروغ لمعان پیچیده مثل فروغ لمعان محیط، فروغ لمعان جهشی، و فروغ لمعان خورشید را به مقصد گیتی مدیریت نمایید.

ديباچه دورودورنگ آموزشی : Lynda Illustration Compositing Methods

معلمي: Daniel Lieske

اختصاصی زمان آموزش : ۲ وقت نما و ۲۰ دقیقه

فرمت تصویری : h264, 720p

فرمت صوتی : AAC, 48kHz, 2ch

زبان : انگیسی

آمورش-ویدیویی-lynda-illustration-compositing-techniques

data

Make your illustrations extra adjustable and obtain extra advanced outcomes by exploring digital compositing. This course reveals how you can merge a number of visible elements, like gentle, shade, and reflections, right into a closing illustration.

رزرو مکان تبلیغاتی

اینجا مقام تبلیغات شماست. در عوض رزرو، لطفا توسط ایمیل downloadha.assist@gmail.com جلاجل تباني باشید.