جلاجل این ویدیو آموزشی Lynda Illustrator Coloring Art work توسط یادگیری سرف های تکنیک های آموزش رنگ آمیزی آرت ورک، شما می توایند رنگ آمیزی آثار هنری یا ارت ورک ها را یاد بگیرید.  این دورودورنگ ی آموزشی به مقصد شما داغ جا خواهد داد که اسم ابله بخش بزرگی كره زمين تمرکز كلاه خود را ثمار روی رنگ آمیزی آرامش طلب داده و به مقصد این فرآیند شتاب ببخشید و کنترل كلاه خود را ثمار روی رنگ ها جلاجل لين افزار Adobe Illustrator به مقصد حداکثر كلاه خود برسانید. شيرين كام و معلمي این دورودورنگ، سيده Theresa Jackson شما را جلاجل طی سه محب تآميز موجود همراهی خواهد انجام بده : ایجاد، الگو برداری، و ویرایش. جلاجل این ویدیو آموزشی شما جلاجل دستور كار ایلوستریتور تکنیک های واجب شده را یاد خواهید گرفت.

ديباچه دورودورنگ آموزشی : Lynda Illustrator Coloring Art work

اختصاصی زمان آموزش : ۲ وقت نما و ۳۳ دقیقه

فرمت تصویری : h264, 720p

فرمت صوتی : AAC, 48kHz, 2ch

زبان : انگلیسی

ویدیو-آموزشی-lynda-illustrator-coloring-artwork

data

Designers and artists spend a whole lot of time coloring art work: discovering inspiration, trying to find simply the best hue, making use of shade, and changing the colour of current art work. This course reveals learn how to pace up the method and maximize shade selection and management in Adobe Illustrator. Theresa Jackson, a graphic artist and teacher, guides you thru the three phases: creation, inspiration, and enhancing.

رزرو مکان تبلیغاتی

اینجا مقام تبلیغات شماست. در عوض رزرو، لطفا توسط ایمیل downloadha.assist@gmail.com جلاجل تباني باشید.


‘); })(doc);’); d.write(‘